இல பெயா்/அமைவிடம் முகவாி தொலைபேசி
01 கோட்டை புகையிரத நிலையம் கோட்டை 0112 421 281
02 மருதானை புகையிரத நிலையம் மருதானை 0112 421 280
03 கொம்பனித் தெரு புகையிரத நிலையம் கொம்பனித் தெரு 0112 422 624

News & Events

23
மே2019
Colombo Divisional Secretariat Talent Show

Colombo Divisional Secretariat Talent Show

  The Talent Show was held on...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top